ПОЗИВ ЗА 35. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 11/12/2023

ПОЗИВ ЗА 35. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 53/2023 – пречишћен текст),

САЗИВАМ

35. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 18.12.2023ГОДИНЕ (понедељак)

СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 САТИ 

За 35. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1.    УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 34СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

2.    ПРЕДЛОГ:

1)    ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2024. ГОДИНУ

2)    КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША, КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА НИША, КАНЦЕЛАРИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА НИША, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА НИША И КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА 2024. ГОДИНУ

3.    ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА И РАСПОРЕДУ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НИША ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2024. ГОДИНИ

4.    ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.  

                                                                                                                                                                                                        Председник др Бобан Џунић