ПОЗИВ ЗА 34. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 23/11/2023

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 53/2023 – пречишћен текст), 

САЗИВАМ

34. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 29.11.2023ГОДИНЕ (среда)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ 

За 34. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 33. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

2. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СЕЧАНИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

3. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ КАМЕНИЧКОГ ВИСА И ВИКЕНД НАСЕЉА НА ПОТЕЗУ КАМЕНИЦА – ЦЕРЈЕ

4. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ОСТРОВИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ИЗРАДИ ЧЕТВРТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НИША 2010-2025

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЕТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈE ЗОНE НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2023. ГОДИНУ

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2022.ГОДИНУ ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ НИШ ЗА 2023. ГОДИНУ

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ДОБИТИ ПО РЕДОВНОМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2022. ГОДИНУ ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ НИШ

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ “НИШСТАН“ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ИЗВЕШТАЈУ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈП „НИШСТАН“ ЗА 2022. ГОДИНУ

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ УТВРЂЕНЕ ИЗВЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“-НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА „НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО РЕДОВНОМ ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ  ЗА 2022. ГОДИНУ

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ТРЖНИЦА“ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2022. ГОДИНУ

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ПО РЕДОВНОМ ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2022. ГОДИНУ

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „НАИССУС“ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2022. ГОДИНУ

21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ

22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2022. ГОДИНУ

23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2022. ГОДИНУ

24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2022. ГОДИНУ

25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ГРАД НИШ И ПРИБАВЉАЈУ СЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ВОЈНОГ КОМПЛЕКСА „УЛ. МАРКА ОРЕШКОВИЋА“ У НИШУ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И УЗ НАКНАДУ

26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА НИША ЗА 2022. ГОДИНУ

27. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.  

                                                                                                                                                                                                                    Председник др Бобан Џунић