Одржана XVII седница Скупштине Града Ниша

Published On: 17/11/2021

На седамнаестој седници Скупштине Града Ниша усвојена је Одлука о изменама одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину, као и Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на териоторији Града Ниша.
Такође, усвојене су Одлука о изради плана детаљне регулације насеља Радикина Бара, на подручју Градске општине Нишка Бања и Одлука о смањењу удела у укупном уделу капитала друштва са ограниченом одговорношћу „Регионална развојна агенција ЈУГ“ доо Ниш.
На овој седници именован је в.д. директора Завода за урбанизам Ниш.