ОДРЖАНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Published On: 25/01/2023

На иницијативу председника Скупштине Града Ниша др Бобана Џунића, одржана је седница Комисије за заштиту животне средине, а након протеста грађана „Проветримо Ниш, дишимо слободно“, одржаног 17. јануара 2023. године испред Скупштине Града Ниша.
Седници Комисије присуствовао је и председник Скупштине Града Ниша др Бобан Џунић, који је у уводном обраћању истакао да су захтеви и питања грађана увек добродошли, али је неопходно да они буду разматрани у надлежним институцијама система, како и доликује одговорном и уређеном друштву, а не на улици. Управо је Комисија за заштиту животне средине, као радно тело Скупштине Града Ниша, надлежна да се бави овим важним темама, на начин уређен њеним Пословником.
Комисија је једногласно усвојила закључак да председник Комисије за заштиту животне средине Миодраг Станковић упути захтеве са протеста надлежним институцијама, а да по добијању тражених информација о истим обавести чланове Комисије и председника Скупштине Града Ниша, а све у складу са Пословником утврђеном обавезом да се председник Комисије стара о извршењу закључака и донетих аката на седницама Комисије.