ОДРЖАНА 37. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 14/02/2024

На дневном реду 37. седнице Скупштине Града Ниша нашле су се 23 тачке.

Одборници су, између осталог, усвојили Локални акциони план за инклузију Рома и Ромкиња у Граду Нишу за период 2024. до 2026. године, Одлуку о изради Генералног урбанистичког плана Ниша, Четврте измене и допуне Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025, као и измене и допуне планова генералне регулације подручја општина Медијана, Црвени Крст и Палилула.

Такође, усвојене су одлуке о изради планова детаљне регулације зона мешовите намене на подручју између улица Мокрањчеве, Зетске и СРЦ „Чаир“, локације ОТЦ на подручју Палилула и на подручју северно од Булевара Св. Пантелејмона.
Одборници су донели решење о преносу права јавне својине Града Ниша у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом и без накнаде, у циљу располагања објектима и земљиштем које користи Институт „Нишка бања“, као и решења о именовању чланова школских одбора основних и средњих школа у граду, а усвојили су и Одлуку о покретању поступка оснивања Спортског привредног друштва.