ОДРЖАНА 35. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 19/12/2023

На данашњој седници Скупштине Града Ниша одборници су усвојили Одлуку о буџету Града Ниша за 2024. годину, коју прати Кадровски план градских управа Града Ниша, Канцеларије за локални економски развој, Правобранилаштва Града Ниша, Канцеларије локалног омбудсмана Града Ниша, Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша и Кабинета градоначелника за 2024. годину.
Такође, усвојени су и предлози Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2024. години и Одлуке о изменама одлуке о оснивању установе Дечији културно образовно рекреативни центар Ниш.