OДРЖАНА 27. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 15/12/2022

На дневном реду 27. седнице Скупштине Града Ниша нашло се 17 тачака.

Одборници су усвојили Одлуку о изменама Одлуке о буџету Града Ниша за 2022. годину, Одлуку о буџету Града Ниша за 2023. годину са Кадровским планом градских управа Града Ниша, Канцеларије за локални економски развој, Правобранилаштва Града Ниша, Канцеларије локалног омбудсмана Града Ниша, Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша и Кабинета градоначелника за 2023. годину, као и Одлуку о утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2023. години.
Такође, усвојене су одлуке о допунама одлука о локалним административним и локалним комуналним таксама и одлуке о накнадама за коришћење јавних површина.

Одборници су, између осталог, усвојили Измене и допуне Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша и донели Решење о давању сагласности на Програм о изменама програма пословања ЈКП“Градска топлана“ Ниш за 2022. годину.