Одржана 23. седница скупштине града Ниша

Published On: 29/06/2022

Данас је одржана 23. седница Скупштине Града Ниша, а на дневном реду је било двадесет тачака. Одборници су усвојили Одлуку о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2021. годину, планове детаљне регулације насеља Мраморски поток, Бање Топило, Матејевачке реке, као и Одлуку о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја Града Ниша и општина Сврљиг, Мерошина и Гаџин Хан. Одборници су једногласно усвојили Одлуку о подизању Споменика ненасиљу.

Усвојени су извештаји и дате сагласности на планове и програме рада Апотекарске установе и Дечијег одмаралишта „Дивљана, као и извештаји о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Јавне предшколске установе „Пчелица“, установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља, Центра за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ и Центра за социјални рад „Свети Сава“.

Такође, усвојено је решење о именовању директора Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“, као и решења о именовању чланова управних, надзорних и школских одбора.