Одржана 21. седница Скупштине Града Ниша

Published On: 02/03/2022

Данас је одржана 21. седница Скупштине Града Ниша. Одборници су разматрали тринаест тачака дневног реда.
Усвојени су планови детаљне регулације насеља Јасеновик и одморишта „Ниш2“, измене и допуне детаљне регулације комплекса Електронске индустрије Ниш, као и Одлука о рефинансирању кредита Града Ниша, Одлука о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2021. годину и Одлука о преузимању потраживања ЈП Дирекција за изградњу града из судских спорова.
Усвојена је и Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији Града Ниша, као и Програм спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2022. годину.
Скупштина Града Ниша донела је решења о прибављању и отуђењу непокретности путем размене у јавну својину Града Ниша непосредном погодбом по тржишним условима и решење о прибавњању непокретне имовине стечајног дужника ПИК Ниш ДП у стечају.
Такође, донета су решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора.

  • Одржана 21. седница Скупштине Града Ниша
  • Одржана 21. седница Скупштине Града Ниша
  • Одржана 21. седница Скупштине Града Ниша
  • Одржана 21. седница Скупштине Града Ниша