Одржана 16. Седница Скупштине града Ниша

Published On: 21/10/2021

На дневном реду шеснаесте седнице Скупштине Града Ниша нашло се 39 тачака. Осим планова регулације насеља Горња Трнава, насеља Миљковац и локалитета Видриште, одборници су усвојили и одлуке о успостављању сарадње између града Ниша и градова Шарм ел Шеика, Санкт Петерсбурга и Позњана.
Одборници су усвојили Одлуку о изменама и допунама одлуке о комуналној инспекцији на територији Града Ниша, којом уводе комунални редари, одређује начин њиховог рада, обавезе, одговорност и њихова надлежност. Усвојена је и Одлука о комуналном реду, којом се дефинише процедура прибављања сагласности за осликавања мурала, уз учешће стручних лица.
Након обједињене расправе донета су решења о давању сагласности на промене статута установа културе чији је оснивач град, као и решења о давању сагласности на одлуке надзорних одбора јавних предузећа о расподели добити по финансијском извештају.
Усвојено је и Решење о преносу права јавне својине Града Ниша у јавну својину Републике Србије, за потребе Министарства унутрашњих послова, непосредном погодбом и без накнаде, у циљу развоја Српско-руског хуманитарног центра и даљег наставка билатералне сарадње Републике Србије и Руске Федерације.
На шеснаестој седници именовани су вршиоци дужности директора јавно-комуналних предузећа Паркинг-сервиса, Градске топлане, Тржнице, Обједињене наплате, Дирекције за изградњу града, Завода за урбанизам и Градске стамбене агенције, а именовани су и директори Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља и Центра за пружање услуга соцојалне заштите „Мара“ Ниш.