Loading Events

На основу члана 74 и 75 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 6/2017),

ХИТНО САЗИВАМ

12. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 23.4.2021. ГОДИНЕ (петак)

СА ПОЧЕТКОМ У 16,00 САТИ

За хитно сазвану 12. седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НИША У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И БЕЗ НАКНАДЕ, РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СТАНОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ, КОЈИ ГРАД НИШ СПРОВОДИ У САРАДЊИ СА РЕПУБЛИКОМ СРБИЈОМ, НА КАТАСТАРСКOJ ПАРЦЕЛИ БР.3470/11 У ПОВРШИНИ ОД 815 М2, КО НИШ ЦРВЕНИ КРСТ
Хитно сазвана седница ће се одржати у Великој сали СГ, ул. Николе Пашића.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

Председник

Бобан Џунић

Go to Top