Loading Events

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 6/2017 – пречишћен текст),

САЗИВАМ

22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 31.5.2022. ГОДИНЕ (уторак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 22. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
  1. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2022. ГОДИНУ
  1. ПРЕДЛОГА ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА – ТРЕЋА ФАЗА
  1. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА – ЧЕТВРТА ФАЗА ЈУГОИСТОК
  1. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊЕ ВЛАСЕ, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ СА ОБРАЧУНАТОМ КАМАТОМ ДО 06.07.2017. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ НИШУ ДРУШТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА И ПРУЖАЊЕ ОСТАЛИХ УСЛУЖНИХ АКТИВНОСТИ И ПОДРШКЕ ПОСЛОВАЊУ „FULL PROTECT“ДОО БЕОГРАД
  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА НИША АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ“ БЕОГРАД
  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ ГОРИЦА
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЗА 2021. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ НИШ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2021. ГОДИНУ
  1. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О:
  • УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2021. ГОДИНУ
  • ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2022. ГОДИНУ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“ ЗА ПЕРИОД: 01.01.- 12.2021. ГОДИНЕ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ НИШ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА 2022. ГОДИНУ
  1. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О:
  • ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
  • ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ДИРЕКТОРА НАРОДНOГ ПОЗОРИШТА НИШ
  • ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ
  • ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ДИРЕКТОРА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
  • ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ДИРЕКТОРА НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
  • ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ
  1. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О:
  • ИЗМЕНИ РЕШЕЊА O OБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ФЕСТИВАЛ ГЛУМАЧКИХ ОСТВАРЕЊА ИГРАНОГ ФИЛМА „ФИЛМСКИ СУСРЕТИ НИШ“
  • OБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ “МАЈСКА ПЕСМА“ – ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕ МУЗИКЕ
  • OБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ ХОРСКЕ СВЕЧАНОСТИ
  • OБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ КЊИЖЕВНА КОЛОНИЈА „СИЋЕВО“
  1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА НИША У КАЛЕНДАРСКОЈ 2021. ГОДИНИ
  1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА 2021. ГОДИНУ
  1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ
  1. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

Председниk       

др Бобан Џунић

Go to Top