Радна тела Скупштине

ОДБОР ЗА ИМЕНОВАЊЕ Одбор за именовање има председника и 6 чланова. Одбор за именовање предлаже именовање и разрешење чланова управних и надзорних одбора установа и других организација чији је оснивач град; школских одбора; предлаже постављење и разрешење директора установа и других организација чији је оснивач град и предлаже лица у органе републичких установа на територији […]

Служба за послове Скупштине

Служба за послове Скупштине Града се оснива за обављање стручних, административних и организационих послова за потребе Скупштине Града, председника Скупштине Града, радних тела, одборника и одборничких група,послова припреме, одржавања и обраде седница Скупштине Града, нормативно-правних послова, послова превентивне контроле законитости и међусобне усклађености градских прописа, као и послова редакције службеног гласила Града Ниша и управљања програмом […]

Одборници Скупштине Града Ниша

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ1. Звездан Миловановић, шеф2. Иван Јовановић, з. шефа3. Бобан Џунић, члан4. проф. др Зоран Перишић, члан5. Александра Колунџић, члан6. мр Раде Рајковић, члан7. Никола Г. Илић, члан8. Дарко Булатовић, члан9. Александра Божанић, члан10. Милош Банђур, члан11. Јасмина Бараћ Перовић, члан12. Драган Светозаревић, члан13. Јелена Калајџић, члан14. Слободанка Петрић, члан15. Оливера Игић, члан16. […]

Заменик секретара Скупштине

МИЛЕНА КОСТИЋ МИЛЕНА КОСТИЋ рођена је 15. маја 1977. године. Завршила је гимназију „Стеван Сремац“ у Нишу, а након тога и Правни факултет Универзитета у Нишу, чиме је стекла звање дипломирани правник. Од 2006. године, службеник је Градске управе у Нишу. Најпре је радила као сарадник у Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, […]

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Проф. др Игор Новаковић Рођен је 1970. године у Нишу, где је завршио основну школу, гимназију „Бора Станковић“ и Електронски факултет. Други пут докторирао на Економском факултету у Нишу. Професор на неколико високошколских установа у земљи: доцент на Учитељском факултету Универзитета у Косовској Митровици, од 2002. ванредни професор на Факултету за менаџмент у Новом Саду, […]

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

БОБАН ЏУНИЋ, дипломирани правник, адвокат Рођен је 23. фебруара 1968. године у Нишу. Завршио је Правни факултет и положио правосудни испит и специјализацију из области кривичног права (одбрана окривљених за извршење кривичних дела). Радну каријеру је отпочео у предузећу „Мултикомерц“ ДОО, које је основао, а од 1998. године ради као адвокат. Поседује Сертификат о посебним […]