18. Седницa Скупштине Града Ниша

Published On: 10/12/2021

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 6/2017 – пречишћен текст),

САЗИВАМ 18. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 16.12.2021. ГОДИНЕ (четвртак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

 

За 18. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
  3. ПРЕДЛОГ:

  • ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2022. ГОДИНУ
  • КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША, КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА НИША, КАНЦЕЛАРИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА НИША, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА НИША, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА НИША И КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА 2022. ГОДИНУ

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА И РАСПОРЕДУ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НИША ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2022. ГОДИНИ
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ГРАДА НИША
  3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ
  4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Председник

др Бобан Џунић