17. Седница Скупштине Града Ниша

Published On: 10/11/2021

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 6/2017 – пречишћен текст

САЗИВАМ

17. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 16.11.2021. ГОДИНЕ (уторак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 17. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 Д Н Е В Н И  Р Е Д 

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА РАДИКИНА БАРА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СМАЊЕЊУ УДЕЛА У УКУПНОМ КАПИТАЛУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ЈУГ“ ДОО НИШ
  6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
  7. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Председник

др Бобан Џунић