ОДРЖАНА 28. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Published On: 29/12/2022

Одржана је 28. седница Скупштине Града Ниша са 42 тачке дневног реда. Одборници су, између осталог, усвојили:

  • Предлоге измена и допуна планова генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј,
  • Програм уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2023. годину,
  • Одлуку о укидању установе „Народни универзитет“,
  • Одлуку о оснивању Установе Дечији културно образовно рекреативни центар,
  • Одлуку о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша, која подразумева обезбеђивање бесплатних књига за децу чији су родитељи особе са инвалидитетом.

На последњој седници Скупштине Града Ниша у овој календарској години, усвојена су решења о давању сагласности на програме рада и програме пословања за 2023. годину свих предузећа и установа чији је оснивач Град.