Донета одлука о добитницима награде „11. ЈАНУАР” за 2020. годину

Данас је у Скупштини Града Ниша одржана II седница Комисије за награде Града Ниша на којој је донета одлука о добитницима Награде „11. јануар“ за 2020. годину. Поред председника Скупштине Града, који је по функцији и председник Комисије за награде, седници Комисије присуствовали су и члaнови – градоначелница Града Ниша Драгана Сотировски, представник Универзитета у […]

Скупштина града Ниша

Скупштина Града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти,  утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину чине одборници,  које бирају грађани на непосредним изборима,  тајним гласањем,  у складу са законом и Статутом Града. Скупштина Града је конституисана избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.  Скупштина Града Ниша има 61  одборника. Састав Скупштине Града […]